Chợ Lách chủ động với mưa lũ, triều cường trước tác động của biến đổi khí hậu

Chợ Lách chủ động với mưa lũ, triều cường trước tác động của biến đổi khí hậu

Chợ Lách vốn là một huyện cù lao của tỉnh Bến Tre được bao bọc bởi hai con sông lớn Cổ Chiên và Hàm Luông. Nơi đây được thiên nhiên ưu đãi, phù sa bồi đắp, nước ngọt quanh năm thuận lợi...
Tin tức - sự kiện
 • Thủy sản
 • Trồng trọt
 • Chăn nuôi
 • Thủy lợi
 • Tin tổng hợp
 • Festival Dừa
Nông thôn mới
 • Ngành nghề
 • Xây dựng NTM
 • Nước & VSMTNT
 • Phát triển sản xuất
 • Kinh tế
 • Hạ tầng NT
Trồng trọt
 • Mô hình
 • Giống cây trồng
 • Phòng trừ sâu bệnh
 • Kỹ thuật trồng
 • Cây dừa
 • Ca cao
Chăn nuôi
 • Phòng trừ bệnh
 • Giống vật nuôi
 • Mô hình
 • Kỹ thuật nuôi
Thủy sản
 • Kỹ thuật TS
 • Khai thác - Bảo tồn
 • Phòng trừ bệnh
 • Mô hình
 • Kinh tế biển
 • Giống TS
Thông báo
 • Lịch làm việc BGĐ
 • Ý kiến chỉ đạo
 • Kiểm dịch tôm
 • Giá nông sản
 • Tuyển dụng
 • Khác