Hiệu quả của giàn câu phao trong nghề câu mực

Hiệu quả của giàn câu phao trong nghề câu mực

Khai thác thủy sản là một trong những ngành kinh tế mũi nhọn của tỉnh ta, trong đó nghề câu mực được hình thành và phát triển khá sớm và đã mang lại hiệu quả kinh tế xã hội đáng kể. Tuy...
Tin tức - sự kiện
 • Trồng trọt
 • Chăn nuôi
 • Thủy sản
 • Thủy lợi
 • Tin tổng hợp
 • Festival Dừa
 • Thông tin quy hoạch
Nông thôn mới
 • Xây dựng NTM
 • Ngành nghề
 • Phát triển sản xuất
 • Nước & VSMTNT
 • Kinh tế
 • Hạ tầng NT
Trồng trọt
 • Mô hình
 • Phòng trừ sâu bệnh
 • Giống cây trồng
 • Hoa kiểng
 • Kỹ thuật trồng
 • Cây dừa
 • Ca cao
Chăn nuôi
 • Mô hình
 • Giống vật nuôi
 • Phòng trừ bệnh
 • Kỹ thuật nuôi
Thủy sản
 • Kỹ thuật TS
 • Giống TS
 • Mô hình
 • Kinh tế biển
 • Khai thác - Bảo tồn
 • Phòng trừ bệnh