Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức Hội nghị tổng kết năm 2014 và triển khai kế hoạch năm 2015

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức Hội nghị tổng kết năm 2014 và triển khai kế hoạch năm 2015

Ngày 29 tháng 12 năm 2014 Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức hội nghị Tổng kết cuối năm 2014 và triển khai kế hoạch năm 2015. Ông Cao Văn Trọng Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh chủ...
Tin tức - sự kiện
 • Trồng trọt
 • Thủy sản
 • Chăn nuôi
 • Thủy lợi
 • Tin tổng hợp
 • Festival Dừa
 • Thông tin quy hoạch
Nông thôn mới
 • Ngành nghề
 • Xây dựng NTM
 • Nước & VSMTNT
 • Phát triển sản xuất
 • Kinh tế
 • Hạ tầng NT
Trồng trọt
 • Hoa kiểng
 • Giống cây trồng
 • Mô hình
 • Phòng trừ sâu bệnh
 • Kỹ thuật trồng
 • Cây dừa
 • Ca cao
Chăn nuôi
 • Mô hình
 • Phòng trừ bệnh
 • Giống vật nuôi
 • Kỹ thuật nuôi
Thủy sản
 • Mô hình
 • Kinh tế biển
 • Giống TS
 • Khai thác - Bảo tồn
 • Kỹ thuật TS
 • Phòng trừ bệnh
Thông báo
 • Lịch làm việc BGĐ
 • Ý kiến chỉ đạo
 • Kiểm dịch tôm
 • Giá nông sản
 • Tuyển dụng
 • Khác