Xử lý hiệu quả chất thải chăn nuôi góp phần sản xuất nông nghiệp bền vững thân thiện với môi trường

Xử lý hiệu quả chất thải chăn nuôi góp phần sản xuất nông nghiệp bền vững thân thiện với môi trường

Bến Tre có diện tích tự nhiên 235.981ha, trong đó đất sản xuất đất nông nghiệp143.980 ha. Ngành chăn nuôi đang phát triển mạnh, với đàn heo 468.236 con, trâu ,bò: 160.000 , gia cầm 5.773.000. Do vậy việc...
Tin tức - sự kiện
 • Chăn nuôi
 • Trồng trọt
 • Thủy sản
 • Thủy lợi
 • Tin tổng hợp
 • Festival Dừa
 • Thông tin quy hoạch
Nông thôn mới
 • Ngành nghề
 • Xây dựng NTM
 • Phát triển sản xuất
 • Nước & VSMTNT
 • Kinh tế
 • Hạ tầng NT
Trồng trọt
 • Giống cây trồng
 • Mô hình
 • Phòng trừ sâu bệnh
 • Hoa kiểng
 • Kỹ thuật trồng
 • Cây dừa
 • Ca cao
Chăn nuôi
 • Mô hình
 • Giống vật nuôi
 • Phòng trừ bệnh
 • Kỹ thuật nuôi
Thủy sản
 • Giống TS
 • Mô hình
 • Kinh tế biển
 • Khai thác - Bảo tồn
 • Kỹ thuật TS
 • Phòng trừ bệnh
Thông báo
 • Lịch làm việc BGĐ
 • Ý kiến chỉ đạo
 • Kiểm dịch tôm
 • Giá nông sản
 • Quan trắc MT
 • Tuyển dụng
 • Khác