An toàn vệ sinh lao động trong công tác phòng, chống dịch cúm gia cầm

An toàn vệ sinh lao động trong công tác phòng, chống dịch cúm gia cầm

Vừa qua dịch cúm gia cầm đã xảy ra trên địa bàn 04 xã Cẩm Sơn, An Thới, An Định, Định Thủy của huyện Mỏ Cày Nam và uy hiếp các xã còn lại trên địa bàn huyện. Các xã đã tập trung thực hiện...
Tin tức - sự kiện
 • Trồng trọt
 • Thủy lợi
 • Chăn nuôi
 • Thủy sản
 • Tin tổng hợp
 • Festival Dừa
Nông thôn mới
 • Nước & VSMTNT
 • Phát triển sản xuất
 • Xây dựng NTM
 • Kinh tế
 • Ngành nghề
 • Hạ tầng NT
Trồng trọt
 • Mô hình
 • Giống cây trồng
 • Cây dừa
 • Ca cao
 • Kỹ thuật trồng
 • Phòng trừ sâu bệnh
Chăn nuôi
 • Phòng trừ bệnh
 • Kỹ thuật nuôi
 • Mô hình
 • Giống vật nuôi
Thủy sản
 • Kỹ thuật TS
 • Giống TS
 • Khai thác - bảo tồn
 • Kinh tế biển
 • Phòng trừ bệnh
 • Mô hình
Thông báo
 • Lịch làm việc BGĐ
 • Tin tuyển dụng
 • Thông báo chung
 • Giá nông sản