Bình Đại khởi công xây dựng hệ thống xử lý nước thải làng nghề Bình Thắng

Bình Đại khởi công xây dựng hệ thống xử lý nước thải làng nghề Bình Thắng

Ngày 26/7/2014, UBND huyện Bình Đại tổ chức lễ khởi công gói thầu số 1, thuộc dự án hệ thống xử lý nước thải làng nghề Bình Thắng. Đến dự lễ khởi công có ông Nguyễn Hòa Bình-Chánh văn...
Tin tức - sự kiện
 • Tin tổng hợp
 • Trồng trọt
 • Chăn nuôi
 • Thủy lợi
 • Thủy sản
 • Festival Dừa
Nông thôn mới
 • Xây dựng NTM
 • Ngành nghề
 • Nước & VSMTNT
 • Phát triển sản xuất
 • Kinh tế
 • Hạ tầng NT
Trồng trọt
 • Mô hình
 • Kỹ thuật trồng
 • Giống cây trồng
 • Cây dừa
 • Ca cao
 • Phòng trừ sâu bệnh
Chăn nuôi
 • Giống vật nuôi
 • Mô hình
 • Phòng trừ bệnh
 • Kỹ thuật nuôi
Thủy sản
 • Kinh tế biển
 • Mô hình
 • Giống TS
 • Kỹ thuật TS
 • Khai thác - Bảo tồn
 • Phòng trừ bệnh
Thông báo
 • Lịch làm việc BGĐ
 • Ý kiến chỉ đạo
 • Kiểm dịch tôm
 • Giá nông sản
 • Tuyển dụng
 • Khác