Bình Đại Đẩy mạnh hoạt động khai thác thủy sản theo mô hình “quản lý cộng động”

Bình Đại Đẩy mạnh hoạt động khai thác thủy sản theo mô hình “quản lý cộng động”

Bình Đại là một trong 3 huyện ven biển của tỉnh Bến Tre, kinh tế chủ yếu là nuôi trồng và đánh bắt thủy sản. Trong đó, ngành đánh bắt thủy sản được xác định là kinh tế mũi nhọn trên...
Tin tức - sự kiện
 • Trồng trọt
 • Chăn nuôi
 • Thủy sản
 • Thủy lợi
 • Tin tổng hợp
 • Festival Dừa
 • Thông tin quy hoạch
Nông thôn mới
 • Xây dựng NTM
 • Ngành nghề
 • Phát triển sản xuất
 • Nước & VSMTNT
 • Kinh tế
 • Hạ tầng NT
Trồng trọt
 • Giống cây trồng
 • Mô hình
 • Phòng trừ sâu bệnh
 • Hoa kiểng
 • Kỹ thuật trồng
 • Cây dừa
 • Ca cao
Chăn nuôi
 • Mô hình
 • Giống vật nuôi
 • Phòng trừ bệnh
 • Kỹ thuật nuôi
Thủy sản
 • Khai thác - Bảo tồn
 • Kỹ thuật TS
 • Giống TS
 • Mô hình
 • Kinh tế biển
 • Phòng trừ bệnh