Khánh thành Cửa hàng trưng bày sản phẩm Công nghệ cao thuộc Trung tâm Nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao

Khánh thành Cửa hàng trưng bày sản phẩm Công nghệ cao thuộc Trung tâm Nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao

Để góp phần chào mừng Đại hội lần X của tỉnh, sáng ngày 01 tháng 10 năm 2015, Trung tâm Nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao của tỉnh long trọng tổ chức Lễ khánh thành Cửa hàng trưng bày sản...
Tin tức - sự kiện
 • Thủy sản
 • Tin tổng hợp
 • Trồng trọt
 • Chăn nuôi
 • Thủy lợi
 • Festival Dừa
 • Thông tin quy hoạch
Nông thôn mới
 • Xây dựng NTM
 • Ngành nghề
 • Phát triển sản xuất
 • Nước & VSMTNT
 • Kinh tế
 • Hạ tầng NT
 • Chuyển dịch cơ cấu sản xuất
Trồng trọt
 • Giống cây trồng
 • Mô hình
 • Phòng trừ sâu bệnh
 • Hoa kiểng
 • Kỹ thuật trồng
 • Cây dừa
 • Ca cao
 • Tổ HT-HTX
Chăn nuôi
 • Mô hình
 • Giống vật nuôi
 • Phòng trừ bệnh
 • Kỹ thuật nuôi
Thủy sản
 • Mô hình
 • Kinh tế biển
 • Khai thác - Bảo tồn
 • Kỹ thuật TS
 • Giống TS
 • Phòng trừ bệnh