Thực trạng và một số vấn đề cần quan tâm nhằm nâng cao hiệu quả trong sản xuất chôm chôm

Thực trạng và một số vấn đề cần quan tâm nhằm nâng cao hiệu quả trong sản xuất chôm chôm

I-TỔNG LƯỢC VỀ CÂY CHÔM CHÔM Chôm chôm là loại trái cây có giá trị dinh dưỡng được đánh giá cao, trong thịt cơm chôm chôm chín có nhiều loại đường dễ hấp thụ, các vitamin và muối khoáng....
Tin tức - sự kiện
 • Chăn nuôi
 • Trồng trọt
 • Thủy sản
 • Thủy lợi
 • Tin tổng hợp
 • Festival Dừa
 • Thông tin quy hoạch
Nông thôn mới
 • Ngành nghề
 • Xây dựng NTM
 • Phát triển sản xuất
 • Nước & VSMTNT
 • Kinh tế
 • Hạ tầng NT
Trồng trọt
 • Giống cây trồng
 • Mô hình
 • Phòng trừ sâu bệnh
 • Hoa kiểng
 • Kỹ thuật trồng
 • Cây dừa
 • Ca cao
Chăn nuôi
 • Mô hình
 • Giống vật nuôi
 • Phòng trừ bệnh
 • Kỹ thuật nuôi
Thủy sản
 • Giống TS
 • Mô hình
 • Kinh tế biển
 • Khai thác - Bảo tồn
 • Kỹ thuật TS
 • Phòng trừ bệnh
Thông báo
 • Lịch làm việc BGĐ
 • Ý kiến chỉ đạo
 • Kiểm dịch tôm
 • Giá nông sản
 • Quan trắc MT
 • Tuyển dụng
 • Khác