Nhiều nông dân nghèo được nhận cây giống, phân bón, công cụ lao động từ dự án hàn quốc

Nhiều nông dân nghèo được nhận cây giống, phân bón, công cụ lao động từ dự án hàn quốc

Trong khuôn khổ hoạt động của Dự án Hỗ trợ chuyển đổi cây trồng tăng thu nhập cho nông dân nghèo tỉnh Bến Tre, Việt Nam do tổ chức Global Vision Hàn Quốc tài trợ. Năm 2014 Trung tâm Nông nghiệp...
Tin tức - sự kiện
 • Trồng trọt
 • Chăn nuôi
 • Thủy sản
 • Thủy lợi
 • Tin tổng hợp
 • Festival Dừa
 • Thông tin quy hoạch
Nông thôn mới
 • Xây dựng NTM
 • Ngành nghề
 • Nước & VSMTNT
 • Phát triển sản xuất
 • Kinh tế
 • Hạ tầng NT
Trồng trọt
 • Phòng trừ sâu bệnh
 • Mô hình
 • Hoa kiểng
 • Giống cây trồng
 • Kỹ thuật trồng
 • Cây dừa
 • Ca cao
Chăn nuôi
 • Mô hình
 • Phòng trừ bệnh
 • Giống vật nuôi
 • Kỹ thuật nuôi
Thủy sản
 • Mô hình
 • Kinh tế biển
 • Giống TS
 • Khai thác - Bảo tồn
 • Kỹ thuật TS
 • Phòng trừ bệnh
Thông báo
 • Lịch làm việc BGĐ
 • Ý kiến chỉ đạo
 • Kiểm dịch tôm
 • Giá nông sản
 • Quan trắc MT
 • Tuyển dụng
 • Khác