Côn trùng mới xuất hiện và gây hại trên dừa

Côn trùng mới xuất hiện và gây hại trên dừa

Từ lâu, dừa được xem là loại cây dễ trồng, ít sâu bệnh so với các cây trồng khác. Tuy nhiên, trong thời gian gần đây, nhiều đối tượng dịch hại đã phát triển và gây hại trên cây dừa như...
Tin tức - sự kiện
 • Thủy lợi
 • Tin tổng hợp
 • Thủy sản
 • Trồng trọt
 • Chăn nuôi
 • Festival Dừa
Nông thôn mới
 • Xây dựng NTM
 • Ngành nghề
 • Nước & VSMTNT
 • Phát triển sản xuất
 • Kinh tế
 • Hạ tầng NT
Trồng trọt
 • Mô hình
 • Giống cây trồng
 • Phòng trừ sâu bệnh
 • Kỹ thuật trồng
 • Cây dừa
 • Ca cao
Chăn nuôi
 • Phòng trừ bệnh
 • Giống vật nuôi
 • Mô hình
 • Kỹ thuật nuôi
Thủy sản
 • Khai thác - Bảo tồn
 • Phòng trừ bệnh
 • Mô hình
 • Kinh tế biển
 • Giống TS
 • Kỹ thuật TS
Thông báo
 • Lịch làm việc BGĐ
 • Ý kiến chỉ đạo
 • Kiểm dịch tôm
 • Giá nông sản
 • Tuyển dụng
 • Khác