Bí thư huyện ủy Bình Đại khảo sát công trình cống Tân Định

Bí thư huyện ủy Bình Đại khảo sát công trình cống Tân Định

Ngày 12/9/2014, Ông Huỳnh Quang Triệu-Bí thư huyện ủy Bình Đại cùng Phòng Nông nghiệp và phát triển nông thôn đã đến khảo sát công trình cống Tân Định thuộc xã Định Trung. Công trình cống Tân...
Tin tức - sự kiện
 • Thủy sản
 • Thủy lợi
 • Tin tổng hợp
 • Trồng trọt
 • Chăn nuôi
 • Festival Dừa
Nông thôn mới
 • Xây dựng NTM
 • Ngành nghề
 • Nước & VSMTNT
 • Phát triển sản xuất
 • Kinh tế
 • Hạ tầng NT
Trồng trọt
 • Giống cây trồng
 • Mô hình
 • Phòng trừ sâu bệnh
 • Kỹ thuật trồng
 • Cây dừa
 • Ca cao
Chăn nuôi
 • Phòng trừ bệnh
 • Giống vật nuôi
 • Mô hình
 • Kỹ thuật nuôi
Thủy sản
 • Phòng trừ bệnh
 • Mô hình
 • Kinh tế biển
 • Giống TS
 • Kỹ thuật TS
 • Khai thác - Bảo tồn
Thông báo
 • Lịch làm việc BGĐ
 • Ý kiến chỉ đạo
 • Kiểm dịch tôm
 • Giá nông sản
 • Tuyển dụng
 • Khác