Bình Đại phát triển thế mạnh từ kinh tế biển

Bình Đại phát triển thế mạnh từ kinh tế biển

Bình Đại là một trong 3 huyện biển của tỉnh Bến Tre, kinh tế chủ yếu là sản xuất nông nghiệp, trong đó, nuôi trồng và đánh bắt thủy sản được xác định là kinh tế mũi nhọn của địa...
Tin tức - sự kiện
 • Tin tổng hợp
 • Trồng trọt
 • Chăn nuôi
 • Thủy lợi
 • Thủy sản
 • Festival Dừa
Nông thôn mới
 • Xây dựng NTM
 • Ngành nghề
 • Nước & VSMTNT
 • Phát triển sản xuất
 • Kinh tế
 • Hạ tầng NT
Trồng trọt
 • Mô hình
 • Giống cây trồng
 • Kỹ thuật trồng
 • Cây dừa
 • Ca cao
 • Phòng trừ sâu bệnh
Chăn nuôi
 • Giống vật nuôi
 • Phòng trừ bệnh
 • Kỹ thuật nuôi
 • Mô hình
Thủy sản
 • Kinh tế biển
 • Mô hình
 • Giống TS
 • Kỹ thuật TS
 • Khai thác - Bảo tồn
 • Phòng trừ bệnh
Thông báo
 • Lịch làm việc BGĐ
 • Ý kiến chỉ đạo
 • Kiểm dịch tôm
 • Giá nông sản
 • Tuyển dụng
 • Khác